Hệ thống giáo dục Canada

Trang chủ > Du học Canada > Hệ thống giáo dục Canada > Các cấp bậc học sau trung học tại Canada

Các cấp bậc học sau trung học tại Canada

Chính phủ Canada cho phép mỗi tỉnh bang và vùng lãnh thổ cung cấp chương trình giáo dục của riêng mình. Tuy nhiên, các trường cao đẳng, trường đại học Canada đều sử dụng các thuật ngữ giống nhau. Để phân loại các chương trình học ở từng cấp bậc học cụ thể. Thời lượng và tính chất của các chương trình này mang tính quyết định đối với sinh viên quốc tế. Vì có thể có ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ hội việc làm và nhập cư CanadaCùng E2E tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Tương tự như ở Việt Nam, chương trình đào tạo sau bậc THPT chia thành 2 loại chính:

1. Chương trình Đại học (Undergraduate)

  • Yêu cầu nhập học:

– Bằng tốt nghiệp THPT

– Bảng điểm THPT

– Chứng chỉ tiếng Anh (IELTS, TOEFL,…)

– Portfolio (đối với các ngành nghệ thuật thiết kế)

  • Gồm các loại bằng cấp như sau:

– Chứng chỉ (Certificate): Thời gian học thường ít hơn 1 năm. Đa phần chương trình chứng chỉ ở Canada kéo dài từ 3-8 tháng. Học một môn duy nhất, thường là các lĩnh vực như Business, IT, Health Care Administration. Hoặc dự bị cao đẳng, đại học. Mục đích chính là cung cấp kiến thức và kỹ năng đối với một ngành nghề cụ thể.

– Bằng cao đẳng (Diploma): Thời gian học thường tối thiểu 2 năm. Đa phần chương trình cao đẳng ở Canada kéo dài 2-3 năm. Chương trình cao đẳng được phát triển chủ yếu với mục đích đáp ứng nhu cầu cụ thể của các ngành nghề. Và thời lượng học sẽ tùy thuộc vào yêu cầu của mỗi ngành. Chương trình cao đẳng cũng có thể kèm theo thực tập hưởng lương Co-op. Hoặc các hình thức thực tập khác và cũng có thể được nâng cấp lên bằng cử nhân đại học.

– Bằng cao đẳng liên kết (Associate Degree): Thời gian học thường 2 năm. Chương trình bằng cao đẳng liên kết có tính chất. Như một chương trình dự bị đại học, gồm 60 tín chỉ trong lĩnh vực nghiên cứu như Khoa học hoặc Nghệ thuật (Associate of Arts hay Associate of Science). Gồm nhiều môn đại cương và môn chuyên ngành. Mục đích chính là giúp sinh viên thuận lợi chuyển tiếp vào năm 3 của một chương trình cử nhân đại học.

– Bằng cử nhân (Bachelor Degree): Thời gian học thường 4-5 năm. Chương trình cử nhân thường bao gồm các môn học truyền thống trong Business, General Sciences, Engineering, Arts, hoặc Humanities. Mục đích chính là cung cấp kiến thức nền tảng và tổng quát trong 1-2 năm đầu và chuyên sâu trong 2-3 năm cuối. Một số chương trình có thêm năm chuyên môn thứ 5. Bao gồm thực hành có giám sát (ví dụ đối với các chứng chỉ của giáo viên).

2. Chương trình Cao học (Graduate)

  • Yêu cầu nhập học:

– Bằng tốt nghiệp Cử nhân (Đối với Thạc sĩ)/ tốt nghiệp Thạc sĩ (Đối với Tiến sĩ)

– Bảng điểm của bậc học gần nhất

– Chứng chỉ tiếng Anh (IELTS, TOEFL,…)

– Kinh nghiệm làm việc và/hoặc nghiên cứu (có thể liên quan hoặc không liên quan tùy chương trình học)

– Các yêu cầu khác như Reference Letter, GMAT (ví dụ chương trình MBA),…

  • Gồm các loại bằng cấp như sau:

– Văn bằng, Chứng chỉ Sau Đại học (Post graduate Certificate/Diploma): Thời gian học thường dưới 1 năm. Tại Canada, một số văn bằng, chứng chỉ có thể được lấy sau khi hoàn thành chương trình cử nhân. Các văn bằng, chứng chỉ sau đại học có thể chuyển thành bằng thạc sĩ. Mục đích chính là để nâng cao trình độ trong một chuyên môn nhất định. Dùng để bổ sung cho bằng cử nhân và thể hiện sự chuyên môn hóa cao độ trong một lĩnh vực nghề nghiệp. Các môn học phổ biến thường bao gồm Business Administration, Sales & Marketing, Resource Management,….

– Bằng thạc sĩ (Master’s Degree): Thời gian học thường 1-3 năm. Chương trình thạc sĩ bao gồm 1-3 năm nghiên cứu chuyên môn cao sau đại học. Và có thể dẫn đến thực hành nghề nghiệp. Các chương trình này được cấp bởi các trường đại học. Và có xu hướng xây dựng dựa trên các lĩnh vực nghiên cứu trước đây đã khám phá ở cấp độ cử nhân. Mục đích chính là tạo điều kiện để sinh viên thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu. Thông qua một dự án lớn, luận án và/hoặc kiểm tra toàn diện.

– Bằng tiến sĩ (Doctorate Degree): Thời gian học thường 4-6 năm. Nhìn chung, chương trình tiến sĩ ở Canada. Bao gồm nghiên cứu toàn thời gian ít nhất từ 2-3 năm trong các môn học toàn diện. Và phân tích, sau đó là một luận văn hoặc luận án độc lập. bằng tiến sĩ PhD. Hoặc tương đương khác được yêu cầu cho nhiều ngành nghề như giáo sư đại học, bác sĩ. Hoặc các công việc quản lý cấp cao trong chính phủ, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi